Kvalita environment

Politika kvality a environmentu

Společnost RGP CZ s.r.o. se zabývá výrobou dílců a komponent z termoplastických materiálů pro automobilový, spotřebitelský a jiný průmysl, výrobou dílců pro zdravotnický a potravinářský průmysl a dále montáží sestav z těchto dílců včetně kontroly a testování. Při výrobě využívá recyklovatelné materiály a tím příspívá k ochraně životního prostředí.

Vedení společnosti RGP CZ s.r.o. vyhlašuje tuto politiku kvality a environmentu:

 1. Naším hlavním krédem je spokojený zákazník – ve všech aktivitách se snažíme o naplnění všech potřeb a očekávání zákazníka.
 2. Ve všem, co děláme, se neustále zlepšujeme - trvalým zlepšováním procesů a zefektivňováním systémů chceme dosahovat snižování nákladů všeho druhu.
 3. Jsme odborníky na zpracování TPE a ostatních plastů - vysokou kvalitou aplikací recyklovatelných termoplastických elastomerů (TPE) termoplastů chceme konkurovat výrobkům z termo-setů.


Vedení společnosti se zavazuje:

 • pravidelně ročně stanovovat cíle kvality a environmentu, které budou vycházet z této politiky,
 • vytvářet vhodné podmínky a zdroje ke splnění cílů kvality a environmentu,
 • vytvářet vhodné pracovní prostředí a motivovat zaměstnance společnosti,
 • pečovat o zvyšování kvalifikace svých zaměstnanců a tím vytvářet předpoklady pro rozvoj společnosti,
 • být v souladu s požadavky legislativy, znát požadavky a plnit je,
 • v ochraně životního prostředí se orientovat zejména na snižování produkce odpadů a obecně na prevenci znečišťování životního prostředí.

Od pracovníků společnosti se očekává:

 • důsledné a přesné dodržování postupů stanovených dokumentací systému řízení kvality a environmentu,
 • vysoká odpovědnost za kvalitu vlastní práce,
 • předcházení chybám a předcházení vzniku odpadů.

V Náchodě, dne 2. května 2013

Rodokalis Rodokalakis, jednatel